اخبار و وقایع

روز مدارک پزشکی اردیبهشت 1398
در تاریخ 1398/02/17 به مناسبت روز اسناد و مدارک پزشکی، جمعی از مدیران ارشد، از جمله رییس بیمارستان جناب آقای دکتر جعفری و سرکار خانم مهتری، مترون بیمارستان با حضور خود در واحد مدارک پزشکی از کارکنان زحمتکش این واحد تقدیر و تشکر بعمل آوردند.
روزجهانی ماما اردیبهشت 1398
در تاریخ 1398/02/15 به مناسبت روز جهانی ماما، سرپرست بیمارستان جناب آقای انگوری زاده به همراه جمعی از مدیران ارشد، از جمله آقایان باطنی و آستانی و رییس بیمارستان جناب آقای دکتر جعفری و سرکار خانم مهتری، مترون بیمارستان با حضور خود در بخش زایشگاه، مامایی و نوزادان از کارکنان زحمتکش این واحد تقدیر و تشکر بعمل آوردند.
افتتاحیه بخش CCU جدید، اردیبهشت 1398
در تاریخ 1398/02/01 و در سالروز تولد بقیه الله الاعظم امام زمان (عج) بخش جدید CCU بیمارستان حضرت زهرای مرضیه افتتاح گردید. در این روز سرپرست بیمارستان جناب آقای انگوری زاده به همراه جمعی از مدیران ارشد، از جمله آقایان باطنی و آستانی و رییس بیمارستان جناب آقای دکتر جعفری و سرکار خانم مهتری، مترون بیمارستان با حضور خود در بخش جدید آماده سازی شده برای بیماران آن را راه اندازی کرده و افتتاح این بخش در این روز فرخنده را نقطه عطفی در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر و با کیفیت هرچه بیشتر به شهروندان عزیز اصفهانی دانستند.
روز علوم آزمایشگاهی فروردین 1398
در تاریخ 1398/01/31 به مناسبت روز تولد حکیم جرجانی، جمعی از مدیران ارشد، از جمله مدیریت داخلی جناب آقای آستانی، رییس بیمارستان جناب آقای دکتر جعفری و سرکار خانم مهتری، مترون بیمارستان با حضور خود در واحد آزمایشگاه بیمارستان ازپزشکان و کارکنان زحمتکش این واحد تقدیر و تشکر بعمل آوردند.
روز دندانپزشک فروردین 1398
در تاریخ 1398/01/15 به مناسبت روز دندانپزشکی، جمعی از مدیران ارشد، از جمله رییس بیمارستان جناب آقای دکتر جعفری و سرکار خانم مهتری، مترون بیمارستان با حضور خود در کلینیک دندانپزشکی از پزشکان و کارکنان زحمتکش این واحد تقدیر و تشکر بعمل آوردند.