برنامه حضور پزشکان

کلینیک تخصصی
تاریخ بروزرسانی
1398/07/06
آندوسکوپی و کلونوسکوپی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر سعید متین خواهصبحصبح
دکتر محسن اکبر زادهصبحصبح
دکتر سهراب عطاردصبح
دکتر احمد کدخداییصبحصبح
دکتر رحمت اله رفیعیصبح
ارتوپد
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترمرتضی میرباقریصبحصبحصبح
دکترمحمدجاودانصبح
دکتر محمد هرندی زادهصبح
دکتر سيد مرتضي موسويصبحصبح
دکتر علی حسین پور فیضی عصرعصرصبحعصر
دکتر مصطفی احمدیعصرعصر
دکترمهرداد احمدیانعصرعصر
دکتر محمد رضا کیانیصبحعصرصبح
دکتر عبداله هادیصبح
اطفال
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترمحمدحسن اسدیصبحعصرصبحصبحعصر
دکترزهرا صالحیعصرعصرعصرعصرصبح
دکتر سیما شیرانیصبحصبحصبح
دکتربتول آزادهعصر
دکترحسین اثنی عشریعصر
اعصاب و روان
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر شراره گلچینصبح
دکترفرامرز نقدیصبح
دکترمحمدرضا صدرعاملیصبح
دکتر مصطفی شکریانصبح
دکترمنیره طباطبائیصبحصبح
دکتر علیرضا عماد الساداتی
صبح
جراح عمومی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترناصر باقریهصبحصبحصبحصبح
دکترروح السادات قاضی نوریصبح
دکتر پیام فاضلصبحصبح
دکتر رضا حقیقتعصرصبح و عصر
دکتر علی معینصبح
چشم پزشکی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترعلی اکبرخداپرستانصبح
دکترمحمدرضا طواف زادهصبح
دکتر مریم تقاعدیصبحصبحصبح
دکتر سیروس جلوانیصبحصبح
خون
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترمسعود نوریصبحصبحصبح
پوست و مو
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترفاطمه میررکنیانصبحصبحعصر
دکترامین واعظیصبحصبحصبحصبح
دکتر منیژه رجائی هرندیعصر
دکتر مریم غلامیعصرعصر
روماتولوژی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر مهدی سبط روضاتی صبح
رژیم درمانی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
آقای رضا چاوشیصبحعصرصبحصبح
خانم بهناز لاویصبحصبح
خانم اکبرزادهصبحصبح
زنان و زایمان
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترسمیره دلپاک یگانهعصر
دکترزهرا قضاویصبحصبح
دکتر مریم محمد بیگیصبح
دکترسهیلا معمار مشرفیصبح
دکتر مهرنازمجیدیصبح
دکتر ریحانه صباحیصبح
دکتر منصوره پژمان منش (فوق تخصص ناباروری)عصر
دکتر الهام هفت برادرانصبح
دکتر خدیجه طباخ خوشه مهرعصر
دکتر مهسا حاج رحیمیصبحصبحصبح
دکتر مهرنوش خسرویصبح
دکترشمسی نیازیعصرصبح
طب فیزیکی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر مرضيه کتابيصبحصبح
دکتر سمیه عندلیبصبحصبح
دکتر ارغوان مختاریانصبحصبح
فوق تخصص گوارش
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر سعید متین خواهصبح
دکتر احمد کدخداییصبح
دکتر رحمت اله رفیعیصبح
قلب و عروق
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر محسن خسرویصبحصبح
دکترسیدرضا جهانبخشعصرصبحعصر
دکتر عطاری پورصبحصبح
دکترسعید شفیعیعصر
دکتر عباسعلی جمشیدیصبح
دکتر بابک شیرانیعصر
دکتر سلمان خاميعصرصبح
کلیه و مجاری ادراری
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترمحمدحسین بحر العلومیصبحصبحصبح
دکترفرزين قدسيصبحصبح
دکترحسین محمودیعصرصبح
دکتر سعید حقدانیعصرعصر
گوش و حلق و بینی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترعباس طاهریصبحصبحصبحصبحصبحصبح
دکتر علیرضا خدامیعصرعصرعصر
دکتر اصغر معمارزادهصبحصبحصبحصبحصبحصبح
مشاوره و روانشناسی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
خانم خویشیصبحصبح
آقای شانه سازعصرعصر
خانم مولوی زادهصبحصبحصبح
خانم باب السلامعصر
داخلی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتربهاره رستم پورصبحصبح
دکترمحسن اکبر زادهصبح و عصرعصرصبح و عصرعصرصبح و عصرصبح وعصرصبح و عصر
دکترکامران جاودانعصرعصر
دکترعلیرضا امامیصبحصبح
دکتر سهراب عطاردصبح
دکتر مهرداد صلاحیصبح
دکتر علیرضا پروانهصبحصبحصبحصبحصبح
دکتر محمود بهمنشعصرصبحصبح
دکتر سعید رضا خلیلیانعصر
دکتر آرش حاجیان نیاعصرصبح
روماتولوژی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر مهدی سبط روضاتی صبح
مغز و اعصاب
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتراحمد سنبلستانصبحصبح
دکتر محسن بشتامصبح
دکترناصر زکی زادهعصرعصر
دکترمهدی شیشه گرصبح
دکتراحمد چیت سازصبح
دکتر علیرضا اصفاصبحصبحصبح
دکترمحمدمهدی امجدیعصرعصرصبح
دکتر زهرا پیر حاجیعصرعصر
دکتر سلمان فاطمي
صبحصبح
دکتر حسین نیکبختصبحصبح
نوار مغز
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
صبحصبحصبح
کلینیک دندانپزشکی
تاریخ بروزرسانی
1398/04/21
شیفت صبح
شنبهدکترلقاییدکتر رضایتدکتر غفوریدکترصیرفیاندکتر عطارزادهدکترابراهیم زاده
یکشنبهدکترلقاییدکتر رضایتدکترعسگریدکترخدادوستاندکتر عطارزاده
دوشنبهدکترلقاییدکتر رضایتدکترعسگریدکترصیرفیاندکتر عطارزادهدکترابراهیم زاده
سه شنبهدکترلقاییدکتر رضایتدکترحسینیدکترخدادوستاندکتر عطارزادهدکتر شکرچی زاده
چهارشنبهدکترلقاییدکتر رضایتدکترعسگریدکترمسعودیدکتر مشگل گشادکترابراهیم زاده
پنج شنبهدکتر شریفیدکتر رضایتدکترعسگریدکترصیرفیاندکتر عطارزاده
شیفت عصر
شنبهدکتر کشانیدکتر نوری
یکشنبهدکتر شکرچی زادهدکتررضایتدکتر شایقی (اطفال)
دوشنبهدکتر مطلاییدکتررضایت
سه شنبهدکتررضایتدکتر نوریدکتر بهزادی (اطفال)
چهارشنبهدکتر مطلاییدکتر نور محمدی
پنج شنبهدکترشکرچی زادهدکتر نور محمدیدکتررضوی