حضور پزشکان و دندان پزشکان

کلینیک دندانپزشکی
تاریخ بروزرسانی
1399/03/03
دندان پزشکان
 شنبهیکشنیهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه 
دکتر سیدمحمد رضوی متخصص پاتولوژی دهان وفک وصورت قائم مقام دانشکده دندانپزشکیعصر
دکتر کورش لقایی جراح -دندانپزشکصبحصبحصبحصبحصبح
دکتر عدنان رضایت جراح -دندانپزشک گواهی دوره پروتز وزیباییصبح/عصرصبح /عصرصبح/عصرصبح/عصرصبح/عصرصبح
دکتر محمدعلی ناصح غفوری جراح -دندانپزشک گواهی دوره ایمپلنتصبح
دکتر گلناز صیرفیان جراح -دندانپزشک گواهی دوره ترمیم وزیباییصبحصبحصبح
دکتر محسن عطارزاده جراح -دندانپزشک گواهی دوره ایمپلنتصبحصبحصبحصبحصبح
دکتر نرگس ابراهیم زاده جراح -دندانپزشک گواهی دوره ترمیم وزیباییصبحصبحصبح
دکتر سید مجتبی حسینی جراح -دندانپزشک مربی بخش جراحی دانشکدهصبح
دکتر هاجر شکرچی زاده جراح -دندانپزشک متخصص دندانپزشکی اجتماعیعصرصبحعصر
دکترسید نادر مسعودی جراح -دندانپزشک گواهی دوره پروتزهای ایمپلنتصبح
دکتر فروز کشانی متخصص پاتولوژی دهان فک وصورتعصر
دکتر بهاره شایقی متخصص اطفال دندانپزشکیعصر
دکتر هادی مشگل گشا متخصص جراحی فک وصورتصبح
دکتر ساره شریفی متخصص جراحی لثه وایمپلنت دندانیصبح
دکتر بهاره عسگری جراح -دندانپزشکصبحصبحصبحصبح
دکتر پریسا خدادوستان جراح -دندانپزشکصبحصبح
دکتر پریسا محمودی جراح -دندانپزشکعصرعصرعصر
دکتر ثمین نوری جراح -دندانپزشکعصرعصر
کلینیک تخصصی
تاریخ بروزرسانی
1399/03/03
آندوسکوپی و کلونوسکوپی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر سعید متین خواهصبحصبح
دکتر محسن اکبر زادهصبحصبح
دکتر سهراب عطاردصبح
دکتر احمد کدخداییصبحصبح
دکتر حسین نیلی احمدآبادیصبح
دکتر رحمت اله رفیعیصبح
دکترحسين نيلي احمد آبادي
صبح
ارتوپد
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترمرتضی میرباقریصبحصبحصبح
دکترمحمدجاودانصبح
دکتر محمد هرندی زادهصبح
دکتر سيد مرتضي موسويصبحصبح
دکتر علی حسین پور فیضی عصرعصرصبحعصر
دکتر مصطفی احمدیعصرعصر
دکترمهرداد احمدیانعصرعصر
دکتر محمد رضا کیانیعصرصبحعصر
دکتر حسنحسینی پناهصبح
دکتر احسان گلکار
عصر
عصر
دکتر مجید محمدی
صبح
اطفال
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترمحمدحسن اسدیصبحعصرصبحصبحعصر
دکترزهرا صالحیعصرعصرعصرعصرصبح
دکتر سیما شیرانیصبحصبحصبح
دکتربتول آزادهعصر
دکترحسین اثنی عشریعصر
اعصاب و روان
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر شراره گلچینصبح
دکترفرامرز نقدیصبح
دکترمحمدرضا صدرعاملیصبح
دکتر مصطفی شکریانصبح
دکترمنیره طباطبائیصبحصبح
دکتر علیرضا عماد الساداتی
صبح
دکتر الهام نصر اصفهانی
صبح
دکتر علیرضا قادری
صبح
جراح عمومی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترناصر باقریهصبحصبحصبحصبح
دکترروح السادات قاضی نوریصبح
دکتر پیام فاضلصبحصبح
دکتر رضا حقیقتعصرصبح و عصر
دکتر علی معینصبح
چشم پزشکی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترعلی اکبرخداپرستانصبح
دکترمحمدرضا طواف زادهصبح
دکتر سیروس جلوانیصبحصبح
دکتر زهراسادات ابطحیصبحصبحصبح
خون
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترمسعود نوریصبحصبحصبح
پوست و مو
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترفاطمه میررکنیانصبحصبحعصر
دکترامین واعظیصبحصبحصبحصبح
روماتولوژی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر مهدی سبط روضاتی صبح
رژیم درمانی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
آقای رضا چاوشیصبحعصرصبحصبح
خانم بهناز لاویصبحصبح
آقای مجید کمالیعصرعصر
زنان و زایمان
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترسمیره دلپاک یگانهعصر
دکترزهرا قضاویصبحصبح
دکتر مریم محمد بیگیصبح
دکترسهیلا معمار مشرفیصبح
دکتر مهرنازمجیدیصبح
دکتر ریحانه صباحیصبح
دکتر الهام هفت برادرانصبح
دکتر خدیجه طباخ خوشه مهرعصر
دکتر مهسا حاج رحیمیصبحصبحصبح
دکتر مهرنوش خسرویصبح
دکترشمسی نیازیعصرصبح
دکتر الهام قنبریصبح
دکتر لیلا هاشمیعصرعصرصبح
دکتر فرحناز مرادقلیصبحصبحعصر
دکتر مریم سلیمانی
عصر
فوق تخصص غدد
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر پوریا همدانی
صبحصبح
طب فیزیکی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر مرضيه کتابيصبحصبح
دکتر سمیه عندلیبصبحصبح
دکتر ارغوان مختاریانصبحصبح
فوق تخصص گوارش
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر سعید متین خواهصبح
دکتر احمد کدخداییصبح
دکتر رحمت اله رفیعیصبح
دکتر حسین نیلی احمدآبادیصبح
قلب و عروق
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر محسن خسرویصبحصبح
دکترسیدرضا جهانبخشعصرصبحعصر
دکتر شیوا عطاری پورصبح و عصر
دکترسعید شفیعیعصر
دکتر عباسعلی جمشیدیصبح
دکتر بابک شیرانیصبحعصر
دکتر سلمان خاميعصرصبح
دکتر مهرنازدرمیانی طباطباییعصرصبح
دکتر علیرضا ریاضیصبحصبح
دکتر رضا فرزانه فرد
عصر
کلیه و مجاری ادراری
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترمحمدحسین بحر العلومیصبحصبحصبح
دکترفرزين قدسيصبحصبح
دکترحسین محمودیعصرصبح
دکتر سعید حقدانیعصرعصر
دکتر مهرداد محمدی
صبحصبحصبح
گوش و حلق و بینی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکترعباس طاهریصبحصبحصبحصبحصبحصبح
دکتر علیرضا خدامیعصرعصرعصر
دکتر اصغر معمارزادهصبحصبحصبحصبحصبحصبح
مشاوره و روانشناسی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
خانم خویشیصبحصبح
آقای شانه سازعصرعصر
خانم مولوی زادهصبحصبحصبح
خانم باب السلامعصر
داخلی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتربهاره رستم پورصبحصبح
دکترمحسن اکبر زادهصبح و عصرعصرصبح و عصرعصرصبح و عصرصبح وعصرصبح و عصر
دکترکامران جاودانعصرعصر
دکترعلیرضا امامیصبحصبح
دکتر سهراب عطاردصبح
دکتر مهرداد صلاحیصبح
دکتر محمود بهمنشعصرصبحصبح
دکتر سعید رضا خلیلیانعصر
دکتر آرش حاجیان نیاعصرصبح
دکتر ریحانه پدیدارنیاصبحصبحصبح
روماتولوژی
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتر مهدی سبط روضاتی صبح
مغز و اعصاب
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
دکتراحمد سنبلستانصبحصبح
دکتر محسن بشتامعصرصبحعصر
دکترناصر زکی زادهعصرعصر
دکترمهدی شیشه گرصبح
دکتراحمد چیت سازصبح
دکتر علیرضا اصفاصبحصبحصبح
دکترمحمدمهدی امجدیعصرعصرصبح
دکتر زهرا پیر حاجیعصرعصر
دکتر سلمان فاطمي
صبحصبح
دکتر حسین نیکبختعصرعصرعصر
نوار مغز
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
صبحصبح
ادیومتری
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه
خانم جهانگیری

صبحصبحصبحصبحصبحصبح
اسپیرومتری
 شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه

صبحصبح